View changes made in:
 • Sep 2, 2017
  • Vladimirivanovite
   • Mineral Comment changed from

    Sapozhnikov A N, Kaneva E V, Cherepanov D I, Suvorova L F, Levitsky V I, Ivanova L A, Reznitsky L Z (2011) Vladimirivanovite, Na6Ca2[Al6Si6O24](SO4,S3,S2,Cl)2·H2O - a new mineral of the sodalite group, Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva 140, 36-45

    to

    Sapozhnikov A N, Kaneva E V, Cherepanov D I, Suvorova L F, Levitsky V I, Ivanova L A, Reznitsky L Z (2011) Vladimirivanovite, Na6Ca2[Al6Si6O24](SO4,S3,S2,Cl)2·H2O - a new mineral of the sodalite group, Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva 140(5), 36-45

 • Apr 1, 2013
  • Vladimirivanovite
   • Mineral Comment changed from

    Sapozhnikov A N, Kaneva E V, Cherepanov D I, Suvorova L F, Levitsky V I, Ivanova L A, Reznitsky L Z (2011) Vladimirivanovite, Na6Ca2[Al6Si6O24](SO4,S3,S2,Cl)2·H2O - a new mineral of the sodalite group, Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva 140, 36-45

    to

    Sapozhnikov A N, Kaneva E V, Cherepanov D I, Suvorova L F, Levitsky V I, Ivanova L A, Reznitsky L Z (2011) Vladimirivanovite, Na6Ca2[Al6Si6O24](SO4,S3,S2,Cl)2·H2O - a new mineral of the sodalite group, Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva 140, 36-45

 • Apr 22, 2012
  • Vladimirivanovite
   • Mineral Comment changed from

    Sapozhnikov, A.N., Kaneva, E.V., Cherepanov, D.I., Suvorova, L.F., Levitsky, V.I., Ivanova, L.A. and Reznitsky, L.Z. (2011) Vladimirivanovite, IMA 2010-070. CNMNC Newsletter No. 8, April 2011, page 291; Mineralogical Magazine, 75, 289-294

    to

    Sapozhnikov A N, Kaneva E V, Cherepanov D I, Suvorova L F, Levitsky V I, Ivanova L A, Reznitsky L Z (2011) Vladimirivanovite, Na6Ca2[Al6Si6O24](SO4,S3,S2,Cl)2·H2O - a new mineral of the sodalite group, Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva 140, 36-45

 • Jun 26, 2011
  • Vladimirivanovite
   • New Mineral Entry
   • Mineral Display Name changed to "Vladimirivanovite"
   • IMA Number changed to "IMA2010-070"
   • IMA Ideal Chemistry changed to "Na6Ca2[Al6Si6O24](SO4,S3,S2,Cl)2·H2O"
   • Mineral Comment changed to

    Sapozhnikov, A.N., Kaneva, E.V., Cherepanov, D.I., Suvorova, L.F., Levitsky, V.I., Ivanova, L.A. and Reznitsky, L.Z. (2011) Vladimirivanovite, IMA 2010-070. CNMNC Newsletter No. 8, April 2011, page 291; Mineralogical Magazine, 75, 289-294