View changes made in:
 • Sep 2, 2017
  • Voloshinite
   • Mineral Comment changed from

    Pekov I V, Kononkova N N, Agakhanov A A, Belakovskiy D I, Kazantsev S S, Zubkova N V (2009) Voloshinite, a new rubidium mica from granite pegmatites of Voron'i Tundras (Kola Peninsula) (abstract), Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva 138, 90-100

    to

    Pekov I V, Kononkova N N, Agakhanov A A, Belakovskiy D I, Kazantsev S S, Zubkova N V (2009) Voloshinite, a new rubidium mica from granite pegmatites of Voron'i Tundras (Kola Peninsula), Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva 138(3), 90-100

 • Oct 14, 2009
  • Voloshinite
   • Mineral Comment changed to

    Pekov I V, Kononkova N N, Agakhanov A A, Belakovskiy D I, Kazantsev S S, Zubkova N V (2009) Voloshinite, a new rubidium mica from granite pegmatites of Voron'i Tundras (Kola Peninsula) (abstract), Zapiski Rossiiskogo Mineralogicheskogo Obshchetstva 138, 90-100

 • Nov 9, 2008
  • Voloshinite
   • Mineral Display Name changed from "IMA2007-052" to "Voloshinite"
 • Apr 9, 2008
  • Voloshinite
   • New Mineral Entry
   • Mineral Display Name changed to "IMA2007-052"
   • IMA Ideal Chemistry changed to "Rb(LiAl1.5   0.5)(Al0.5Si3.5)O10F2"
   • IMA Number changed to "IMA2007-052"